E-Mail Accounts

Onder E-Mail Accounts kan je Email account aanmaken.
Klik op Create mail account om een Email account aan te maken

 

Na dat je op create heb geklikt krijg je alle informatie te zien van de aangemaakte email account